Rómerov dom a život archeológia Flóriša Rómera

Dátum:
24.09.2022 10:00 - 12:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prechádzka historickým jadrom Bratislavy po miestach, kde zanechal stopy priekopník archeológie Flóriš Rómer. Počas komentovanej prehliadky navštívime aj renesančný Rómerov dom a pivnice.
Popis:

František Flóriš Rómer (1815 - 1899) sa narodil v Prešporku, stal sa benediktínskym kňazom, učiteľom, neskôr buričom a väzňom. Väčšinu života však trávil bádaním, skúmaním, spoznávaním a ochranou a prezentáciou vzácnych starožitností a rôznych archeologických nálezov. Podieľal sa na zakladaní prvých múzeí v Uhorsku, vzdelával širokú verejnosť a vytvoril základy pre univerzitné štúdium archeológie. Rómerov dom je renesančná budova zo 16. storočia. Stojí uprostred Bratislavy. Dodnes sú v nej zachované unikátne architektonické prvky, hoci objekt prešiel rôznymi úpravami počas uplynulých storočí. Na prehliadke sa dozviete, ako sa prešporský rodák Flóriš Rómer stal výnimočnou osobnosťou v dejinách Uhorska.

Uvidíte Rómerov dom zvnútra, i jeho pivničné priestory. Na výnimočnú prehliadku vás všetkých srdečne pozýva správca tohto renesančného domu, nezisková organizácia Národný Trust a sprievodkyňa Katarína Králiková. Registrácia nie je potrebná, stačí prísť.

Vstupné:

prehliadka historickým jadrom Bratislavy (trvanie cca. 1 hodina) - vstup zdarma

prehliadka Rómerovho domu so sprievodkyňou (trvanie cca. 1 hodina)

- osoba do18 rokov a členovia National Trust o.z. - vstup zdarma

- osoba nad 18 rokov - vstupné 5 Euro

- dôchodcovia a ŤZP ( ŤZP sprievod) - vstupné 3 Euro

Vstupné je venované na pokračujúce rekonštrukčné práce rodného domu Floriša Rómera. Ďakujeme!

Vstupné zbiera na mieste v hotovosti sprievodkyňa. Prehliadka a vstup do domu nie je povinnou súčasťou prehliadky.

ZRAZ účastníkov: Zámočnícka 10 (pred vstupom do Rómerovho domu)

 

 

Lokalita: Rómerov dom
Adresa: Zámočnícka 10
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Národný Trust n. o.
Kontakty:
www.nt.sk
https://www.facebook.com/NarodnyTrust/about/
Katarína Králiková
info@katarinakralikova.sk
0915546132