Slávnostné ukončenie

 

     Slávnostné ukončenie DEKD prebieha každoročne v Banskej Štiavnici - sídle Združenia historických miest a obcí Slovenska a Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorá je sídlom ICOMOS Slovensko. Jeho súčasťou je zhrnutie konaných aktivít DEKD podľa jednotlivých krajov Slovenska a odovzdanie pomyselnej štafety konania otváracieho ceremoniálu DEKD mestu vybranému pre nasledujúci ročník.

 

     Slávnostné ukončenie DEKD sa uskutoční v októbri 2022. Podrobný program nájdete po uzavretí zverejnený na tejto stránke.