Plagáty

 

     Tento rok je hlavný plagát podujatia výsledkom priameho zadania. Grafický motív odkazuje na podujatie ako také, na tému podujatia (pre rok 2022 je to "Udržateľnosť v pamiatkach") a na hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu podujatia (pre rok 2022 je to Skalica). Plagát je vyhotovený vo formáte A3. V tlačenej verzii je v limitovanom počte kusov k dispozícii u krajského koordinátora, ktorý ho distribuuje spolu s reklamnými predmetmi. V digitálnej podobe je možné si ho stiahnuť na tejto stránke.

 

     K hlavnému plagátu podujatia je vytvorený čistý plagát - šablóna, ktorý si môžu realizátori jednotlivých aktivít stiahnuť na tejto stránke, vyplniť v grafickom programe, pridať vlastné logá do bieleho pásu na spodnej strane plagátu a vytlačiť ho. Druhá možnosť je vytlačiť ho v pôvodnej verzii a údaje dopísať ručne. Následne odporúčame plagátom označiť miesto konania aktivity, prípadne ho vyvesiť na miestach určených na propagáciu podujatí v danom regióne.

 

     Autori plagátov DEKD 2022: Zuzana Kochánková (e-mail: zujda1@gmail.com) a Michal Kochánek (e-mail: miso.kochanek@gmail.com)