Program

 

     Vedecká konferencia Kultúrne dedičstvo má v roku 2022 názov Mesto a kultúrne dedičstvo. Bude sa konať v deň otváracieho ceremoniálu DEKD na Mestskom úrade v Skalici - 2. septembra od 9.30 do 15.00 hod.. Odborným garantom je PhDr. Radoslav Ragač, PhD..