Zborník prednášok

 

Archív:

   Zborník z konferencie Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní vo formáte pdf si môžete stiahnuť po jednotlivých príspevkoch tu. V prípade záujmu o tlačenú verziu kontaktujte hlavného koordinátora DEKD.

predná tiráž

úvod

Jana Gregorová

Júlia Ragačová

Daniela Čarná

Michaela Kubíková

Ľubor Suchý

Ingrid Ondrejičková Soboslayová

Terézia Tomašovičová - Pavol Uličný

Štefánia Petreková

Rastislav Nemec

Diana Kmeťová Miškovičová

zadná tiráž

 

   Zborník z konferencie Kultúrne dedičstvo 2019: Divadlo v umení/umenie v divadle vo formáte pdf si môžete stiahnuť po jednotlivých príspevkoch tu. V prípade záujmu o tlačenú verziu kontaktujte hlavného koordinátora DEKD.