Tlačové správy

oficiálna tlačová správa z Rady Európy v anglickom jazyku

DEKD 2022 na Slovensku -  tlačová správa