Otvárací ceremoniál

 

     Otvárací ceremoniál DEKD 2022 sa uskutoční 2. septembra 2022 v Skalici. Podujatie sa koná v čase významnom pre Skalicu, nakoľko si mesto v tomto roku pripomína 650.výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto. Významná strategická poloha mesta na západnej hranici Uhorského kráľovstva v blízkosti strategických obchodných ciest a potreba posilnenia obrany štátu na severozápade boli dôvodom, pre ktorý sa uhorský kráľ Ľudovít I. rozhodol zaradiť Skalicu medzi privilegované slobodné kráľovské mestá. Urobil to donačnou listinou datovanou 6. októbra 1372 a vydanou v Trnave. Skalica dostala právo i povinnosť opevniť sa hradbami, jej obyvateľstvo bolo oslobodené od platenia daní a iných poplatkov až do ukončenia ich výstavby. Tovar Skaličanov bol oslobodený od tridsiatku a mýta v celom kráľovstve. Mestu bolo udelené právo usporadúvať týždenné a výročné trhy a rovnako aj všetky výsady, ktoré už mali ostatné kráľovské mestá. Aj vďaka tomu sa Skalica stala významným strediskom hospodárskeho, kultúrneho a duchovného života širokého okolia.

     Od 16:00 hod. budú mať na skalickom námestí návštevníci možnosť vidieť vystúpenie súboru historického tanca Reminiscencie a ukážky historického šermu v podaní súboru Hector. Predstaví sa aj dievčenská spevácka skupina Spjevule zo Skalice a dychová hudba Skaličané. V sprievodnom programe je pripravený farmársky  jarmok s ochutnávkami jedál dobovej kuchyne, najmä deti budú môcť navštíviť detský kútik s dobovými hrami, dobové ležovisko a povoziť sa na drevenom kolotoči.

     Pre záujemcov budú od 12:00 do 18:00 h. zdarma sprístupnené pamiatky mesta. Deň otvorených dverí pripravilo Záhorské múzeum a Štátny archív Trnava, pracovisko Skalica.

     Srdečne vás pozývame do Skalice!