Financovanie

 

    Koordináciu Dní európskeho kultúrneho dedičstva finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky cez dotačný systém Obnovme si svoj dom.

 

     Jednotlivé aktivity finančne zabezpečujú ich usporiadatelia, prostriedky môžu získať z rôznych grantov, od sponzorov, prípadne darcov. Pri konaní aktivít sa výrazne uplatňuje dobrovoľníctvo.