Téma ročníka 2022

     DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Akceptovanie témy jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné ju upraviť, prípadne organizovať jednotlivé aktivity podľa vlastnej vôle. Viac zistíte na stránke podujatia European Heritage Days.

 

    Logo ročníka 2022 

Téma ročníka 2022 je "Sustainable heritage", v slovenskej verzii "Udržateľnosť v pamiatkach". DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok.

 

 

     Téma vyzýva pamiatky, aby otvorili svoje brány a ukázali svoju úlohu v udržateľnej budúcnosti a svoj vplyv na zachovanie miestnej identity. Majú šancu ukázať, ako ich možno obnoviť pomocou tradičných techník, zručností a materiálov, ktoré sú súčasťou sociálne a environmentálne udržateľného rozvoja.

     K účasti vyzývame aj dielne vyrábajúce tradičný tovar, dielne na reštaurovanie nábytku, ale aj farmy využívajúce trvalo udržateľné postupy.

     Vítané je aj zvýšenie ocenenia prírodného dedičstva prostredníctvom podujatí vysvetľujúcich strategické riadenie krajiny a ochranu voľne žijúcich živočíchov a biodiverzity. Vychutnajme si prírodu na malých mestských zelených plochách a v záhradách, ale aj rozľahlú vidiecku krajinu, lesy, vodné cesty a geologické prvky.

     Organizátori, využívajte pri aktivitách miestnych výrobcov a sezónne a fair-trade produkty v oblasti jedla a gastronómie a najímajte komunitných umelcov a odborníkov na predstavenia a demonštrácie. Dôležitú úlohu v kontinuite komunitných tradícií a kultúrnych prejavov má aj hudba, umenie a tanec. Využite trasy verejnej dopravy, ktoré pomôžu znížiť emisie cestovania návštevníkov.

     Podporme spoločne miestne komunity a ekonomiky. Pozrime sa na budúcnosť nášho spoločného kultúrneho dedičstva tým, že budeme diskutovať o zodpovedných rozhodnutiach, ktoré dnes všetci môžeme urobiť...

 

     Viac sa dozviete v brožúre Sustainable Heritage - European Heritage Days 2022

 

Znenie tém na najbližšie obdobie v anglickom jazyku:

Zdroj: EHD