Online prezentácia na 3D platforme ako výstup projektu „Interdisciplinárny výskum stredovekých objektov vo Švábovciach“

Dátum:
30.09.2022 10:00 - 16:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Online prezentácia výskumu.
Popis:

Prezentácia výskumu stredovekých objektov vo Švábovciach.

Lokalita: Kežmarský hrad
Adresa: Hradné námestie 42
Obec: Kežmarok
Okres: Kežmarok
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum v Kežmarku
Kontakty:
https://www.kezmarok.com/
https://www.facebook.com/MuzeumVKezmarku/
Mgr. Erika Cintulová
lektori@kezmarok.com
0910953016