Bolo raz jedno múzeum...

Dátum:
29.09.2022 16:00 - 18:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prehliadka výstavy "Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea" s kurátorom zameraná na históriu múzea.
Popis:

Cieľom prehliadky s kurátorom je nielen pasívne odovzdať informácie o tom čo výstava obsahuje, ale aj plnohodnotne nadviazať na ďalšie dôležité skutočnosti a tým aktivizovať účastníkov, aby videli obsah výstavy v oveľa širšom kontexte ako ho ponúka samotná výstava. Vstupné: 2€.

Lokalita: Gemersko-malohontské múzeum
Adresa: Nám. M. Tompu 14/5
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum
Kontakty:
www.gmmuzeum.sk
https://www.facebook.com/gmmuzeum
Martina Oštrom Mareková
marekova@gmmuzeum.sk