Medzinárodný festival paličkovanej čipky

Dátum:
30.09.2022 14:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: 13. ročník medzinárodného festivalu paličkovanej čipky "Paličkovanie, csipkeverés, koronki" 30. 9. - 2. 10. 2022 v Rožňave. Odborné prednášky, prezentácie, workshopy a výstava.
Popis:

Medzinárodný festival paličkovanej čipky zameraný na zviditeľnenie a propagáciu tradičnej gemerskej paličkovanej čipky, tradičných regionálnych čipiek zo Slovenska a zahraničia s cieľom uchovávania a rozvoja tradičnej ľudovej kultúry a rozvíjania medzinárodnej spolupráce. Výmena kultúrnych hodnôt, informácií, skúseností a komplexnej prezentácie tohto prvku európskeho kultúrneho dedičstva z rôznych regiónov SR, Maďarska, Poľska, Česka s rešpektovaním a zachovaním národných špecifík.

Lokalita: Dom tradičnej kultúry Gemera
Adresa: Betliarska 8
Obec: Rožňava
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemerské osvetové stredisko
Kontakty:
https://www.gos.sk/aktuality
https://www.facebook.com/gos.roznava
Valéria Munková
munkova@gos.sk
+421905939691