Ďalšie vzdelávanie v oblasti obnovy architektonického dedičstva - informácia o prebiehajúcich aktivitách.

Dátum:
27.09.2022 08:00 - 17:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Konferencie zamerané na problematiku obnovy architektonického dedičstva organizuje Katedra UNESCO z príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva už tretí rok. V tomto roku je plánovaná na 27.09.2022 v priestore kongresovej sály MZaEZ SR a téma
Popis:

Cieľ konferencie :Zmapovať oficiálne inštitúcie zaoberajúce sa výukou obnovy architektonického dedičstva navysokých školách, a definovať ich potenciál na formovaní globálneho vzdelávania najmä vo vzťahu k zachovaniu identity , diverzity kultúrnych prejavov v snahe obnoviť kontinuitu stavebnej kultúry na v oblasti celoštátnej stratégie prípravy špecialistov na obnovu architektonického dedičstva – nielenobnovu pamiatok. Treba našom území. V závere je možné iniciovať požiadavku na efektívnejšie zosúladenie požiadaviek MŠ SR a MKSR riešiť aj problém strácajúcej sa kultúrnej identity.

Lokalita: Kongresová sála MZVaEZ SR
Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Katedra UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva , KARCH SvF STU Bratislava
Kontakty:
Jana Gregorová
janagregorova@azet.sk