Prednáška o histórii a premenách hotela SLOVAN a fontány pred hotelom SLOVAN

Dátum:
22.09.2022 19:00 - 20:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prezentácia histórie a snahy o záchranu národnej kultúrnej pamiatky.
Popis:

V roku 2022 sa v spolupráci SLK Piešťany, a.s., Mesta Piešťany a dobrovoľníkov, podarilo realizovať práce I. etapy obnovy fontány pred hotelom SLOVAN. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022 usporiada Občianske združenie Piešťanská rozvojová iniciativa v spolupráci s partnermi a Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch, prednášku riaditeľa Balneologického múzea Piešťany PhDr. Vladimíra Krupu „HISTÓRIA A PREMENY HOTELA SLOVAN a FONTÁNY PRED HOTELOM SLOVAN“. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, dňa 22.septembra 2022 od 19:00 hod. v revitalizovanom parčíku pred hotelom SLOVAN. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční přednáška v Mestskej knižnici Piešťany, Školská ulica 19, 921 01 Piešťany. Výbor Občianskeho združenia Piešťanská rozvojová iniciativa srdečne pozýva na prednášku širokú i odbornú verejnosť. Partneri prednášky: SLK Piešťany, a.s., Mesto Piešťany, Balneologické múzeum Imricha Wintera Piešťany, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Apolin o.z. Piešťany, Mestská knižnica Piešťany, AB Piešťany, s.r.o., TENET – PRAKTIK, s.r.o. Piešťany, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Spojená škola Rakovice, organizačná zložka Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Slovenská Asociácia Kvetinárov a Floristov so sídlom v Piešťanoch a aktivisti a brigádnici za obnovu fontány pred hotelom SLOVAN v Mestskom parku Piešťany.

Lokalita: Revitalizovaný parčík pri fontáne pred hotelom SLOVAN
Adresa: Hotel SLOVAN Piešťany, Sad Andreja Kmeťa
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Občianske združenie Piešťanská rozvojová iniciatíva v spolupráci s Balneologickým múzeom a partnermi
Kontakty:
Petr Veverka
pveverka@centrum.sk
0903289960