KAMEŇ MUDRCOV ALEBO SOĽ NAD ZLATO... (prírodné vedy – veda a technika v knižnej kultúre a dejinách)

Dátum:
21.09.2022 08:30 - 17:30
22.09.2022 08:30 - 16:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Konferencia je usporiadaná počas podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022, pri príležitosti pripomenutia si 70. výročia zriadenia ŠVK v Prešove a 450. výročia začiatku ťažby kamennej soli v Solivare.
Popis:

Primárne je zameraná na problematiku prírodných vied, osobností a dejín vedy a techniky a s tým spojenými prameňmi, dielami a pamiatkami knižnej kultúry.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Adresa: Námestie mládeže 1, 080 01 Prešov
Obec: Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Kontakty:
https://www.svkpo.sk
https://www.facebook.com/svkpresov/
Marcela Domenová
ohkf@svkpo.gov.sk
+421 917 442 760