Kúpele na starých pohľadniciach

Dátum:
26.09.2022 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Beseda ku knihe Martina Kostelníka spojená s prezentáciou série pohľadníc zo zbierky Alexandra Urminského.
Popis:

Kniha balneohistorika Martina Kostelníka Kúpele na starých pohľadniciach prostredníctvom historických pohľadníc približuje 21 súčasných kúpeľných lokalít. Každej z nich je venovaná samostatná kapitola, ktorá obsahuje základné informácie o danej lokalite a historické pohľadnice s podrobnejšími opismi. Keďže na území Slovenska v minulosti fungovalo omnoho viac kúpeľných miest ako v súčasnosti, na záver je zaradená aj kapitola o zaniknutých kúpeľoch. Súčasťou podujatia je prezentácia série pohľadníc zo zbierky dlhoročného zberateľa Alexandra Urminského, ktorý výrazne prispel k propagácii mesta Piešťany a rozvoju mestskej kultúry. Podujatie sa koná v spolupráci s Piešťanským informačným centrom, Balneologickým múzeom Imricha Wintera a PN Print s.r.o.

Lokalita: Denné centrum Svornosť
Adresa: Vážska 4
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Kontakty:
https://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth%2A0176738
Mária Medová
kultura@kniznica.sk