Uchované dedičstvo

Dátum:
28.09.2022 10:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Komentovaná výstava vzácnych starých kníh vyhlásených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za historické knižničné dokumenty.
Popis:

Vyhlásené tlače tvoria najvýznamnejšiu časť fondu starých a vzácnych dokumentov ŠVK BB. Predstavujú tlače vydané v priebehu 16. až 19. storočia s doložiteľným regionálnym prepojením najmä na produkciu banskobystrických tlačiarov a vlastníkov, ale aj ďalšie slovaciká.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Adresa: Lazovná 9
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Kontakty:
www.svkbb.eu
https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici-354240281389260
Mgr. Mária Bôbová, PhD.
maria.bobova@svkbb.eu
048/4710778