Župný dom a jeho genius loci

Dátum:
28.09.2022 16:30 - 18:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Bývalý Župný dom z architektonicko-historického pohľadu.
Popis:

Prestavbami a premenami budovy bývalého Župného domu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a v ktorom knižnica sídli, Vás prevedie Ing. arch. Rudolf Bizoň na podujatí „Župný dom a jeho genius loci“.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Adresa: Lazovná 9
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Kontakty:
www.svkbb.eu
https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici-354240281389260
Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD.
rastislav.udzan@svkbb.eu
048/4710779