Interakcia materiálov v tvorbe Ľubomíra Ontkóca a Vojtecha Löfflera

Dátum:
23.09.2022 10:00 - 12:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka a beseda k výstave Mgr. art. Ľubomíra Ontkóca RAW za účasti autora a kurátorky Mgr. Zuzany Labudovej PhD.
Popis:

RAW Ľubomíra Ontkóca je konceptuálny projekt odohrávajúci sa na hranici voľného umenia a dizajnu. Inovatívna inštalácia kolekcie experimentálnych váz „zdobených“ stekancami roztavených vulkanických hornín, umožnila divákom skúmať vlastnosti materiálov, balansujúc na pomedzí vedeckej a umeleckej prezentácie. Košická špecifická inštalácia nadväzuje na tento „muzeálny“ aspekt prezentácie kolekcie váz, aj s bonusom v podobe kooperácie Ontkócových diel s inštaláciou múzea a s využitím materiálového potenciálu Löfflerových sochárskych diel. Hlavnú úlohu pri tvorbe Ontkóca zohráva práca so základnou keramickou surovinou, ktorou je vlastne akákoľvek hornina (dokonca aj žula) a jej schopnosťami a možnosťami sa alchymisticky nasmerovanou činnosťou autora premeniť.

Lokalita: Múzeum Vojtecha Löfflera
Adresa: Alžbetina 20
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice
Kontakty:
https://lofflermuzeum.sk
https://www.facebook.com/VojtechLofflerMuseum
Mgr. Gabriela Vyleťalová
muzeumloffler@gmail.com
+421 55 622 3234 / +421 902 393 783