Pohľady do umenia -reflexie

Dátum:
28.09.2022 09:00 - 18:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava sprostredkuje výtvarné zachytenie identity a kultúrn. dedičstva Nitry. Návštevníci budú vidieť diela zachytávajúce maliarske reflexie interiérov a exteriérov Nitry, rôzne pohľady, od naratívneho k lyrickému, od deskripcii k abstrakcii.
Popis:

výstava výtvarných diel 10. ročníka medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov so zameraním na identitu a kultúrne dedičstvo mesta Nitry

Lokalita: Nitra
Adresa: Pri synagóge 1387/3
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakty:
https://www.kosnr.sk/
https://www.facebook.com/Krajsk%C3%A9-osvetov%C3%A9-stredisko-v-Nitre-401119306730167/
Zdenka Smrečková
kosnr@kosnr.sk
0911540018