TRHOVÉ PRÁVA, REMESLO A OBCHOD V NAŠOM MESTE V MINULOSTI

Dátum:
27.09.2022 16:30 - 19:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Večerná komentovaná prehliadka v dobových kostýmoch.
Popis:

Večerná prehliadka v Provinčnom dome s napojením na prehliadku súčasnej radnice a priestorov mestských trhov Spišskej Novej Vsi. Komentovaná prehliadka v historických kostýmoch doplnená o prezentáciu časti expozície História Spiša venovanej obchodu a remeslám.

Lokalita: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Adresa: Letná 50
Obec: Spišská Nová Ves
Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Vstupné: 4 €, zľava 2 €
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kontakty:
www.muzeumspisa.com
://www.facebook.com/muzeumspisa
Táňa Stašiková
t.stasikova@muzeumspisa.com
0917746340