OTO SKALICKÝ: BANÍCI (PORTRÉTY BANÍKOV NA HRDZAVEJÚCICH PLECHOCH)

Dátum:
09.09.2022 18:00 - 20:00
10.09.2022 09:00 - 17:00
30.09.2022 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Vernisáž najnovšej výstavy v priestoroch galérie.
Popis:

Fotograf Oto Skalický predstaví portréty baníkov na medených plechoch v atmosferickej inštalácii Štôlne v Galérie Jozefa Kollára.

 
Lokalita: Galéria Jozefa Kollára
Adresa: Námestie svätej Trojice 12
Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Slovenské banské múzeum
Kontakty:
Mgr. Zuzana Paskayová
galeria@muzeumbs.sk