Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach - Živá záhrada pamäte (Deti Otta Wiganda)

Dátum:
28.09.2022 08:30 - 13:00
Typ aktivity: Dobrovoľnícka obnova
Stručná charakteristika: Prezentácia + dobovoľnícka brigáda - aktivita + zážitkové vyučovanie = pokračovanie cyklu
Popis: Prezentácia dejín, osobností a príbehov ožívajúceho historického evanjelického cintorína v Košiciach, osobitne aj v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach (s poctou osobnostiam spisovateľov, národovcov – o.i. knižného vydavateľa Otta Wiganda, ktorého deti tu ležia), so zapojením telKE TV (Košice), ako zážitkové vyučovanie s dobrovoľníckou aktivitou (čistenie cintorína) pre Mesto Košice so zapojením študentov i pracovníkov školy, s pozvaním širokej verejnosti k spolu-účasti pri príležitosti hlavnej témy DEKD 2022 („Udržateľnosť“). Ide o dobrovoľnícke podujatie pre mesto Košice v úspešne začatej tradícii – už v druhom pokračovaní z iniciatívy a v réžii Evanjelického gymnázia v Košiciach na inšpiratívny podnet KPÚ Košice, so zapojením / pozvaním širokej verejnosti pri príležitosti DEKD 2022 v duchu nosnej témy udržateľnosti. Košický evanjelický cintorín je unikátnym miestom s geniom loci, ako najdlhšie zachovaný predmestský vyše tristoročný cintorín s množstvom pozoruhodných osobností, ktorý si zaslúži zachovanie pre ďalšie generácie. Ožíva tu aj nová generácia 21. storočia („deti Otta Wiganda“), ktorá sa vďaka ich odkazu učí vnímať aj tradičné hodnoty v nových časoch klimatickej krízy, pandémie, nových vojen a výziev. Evanjelické osobnosti slovenskej, maďarskej, nemeckej, americkej histórie, ktorých pozostatky tu dodnes ležia, historicky i spoločensko-kultúrne spájajú a reprezentujú kontakty i vzájomné vzťahy Slovenska a Maďarska, Nemecka či USA, a iných národov aj dnes. Je to naša spoločná „živá záhrada pamäte“ – vzácne kultúrne dedičstvo pre všetkých.
Lokalita: Košice (na ev. av. cintoríne)
Adresa: Košice, Žriedlova ul. (parcela cintorína)
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice; Krajský pamiatkový úrad Košice (odb. garant, koord.), PÚ SR; Štátna vedecká knižnica Košice, SMZ Košice, Mesto Košice, telKE TV,
Kontakty:
https://www.egjak.sk/
https://www.facebook.com/egjak
-
Mgr. Martin Ilavský - riaditeľ školy
martin.ilavsky@egjak.com
055-6815610, 0915 659 313