Všetko najlepšie pán Mathé - Expedícia Felix Košice za pokladmi kultúrneho dedičstva na sídlisku Luník VIII.

Dátum:
27.09.2022 14:00 - 17:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Umelecká dielnička, zážitkové aktivity pre deti a tvorivých dospelákov; prezentácia osobností a príbehov ožívajúceho umenia i kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore na sídliskách pri príležitosti nedožitej storočnice sochára Jána Mathého z Košíc.
Popis:

Podujatie s múdrym videním detí, v spolupráci s umelcami, Východoslovenskou galériou, Krajským pamiatkovým úradom Košice. Podujatie so zapojením žiakov, rodičov a pracovníkov Súkromnej základnej školy na Petzvalovej ulici č. 4 - Felix Košice určené pre obyvateľov mesta Košice s osobitným zacielením na sídliskovú komunitu Luníka VIII. Deti a umenie vo verejnom priestore - nadčasové medzigeneračné stretnutie pri príležitosti nedožitých stých narodenín sochára Jána Mathého. Tvorivé interaktívne podujatie pre deti zasadené do prostredia tradičného sídliskového ihriska v netradičných súvislostiach so zapojením umenia, umeleckých diel vo verejnom priestore, ich hodnôt, funkcií, využitia a prebúdzania do nového života. Pilotné podujatie z iniciatívy súkromnej základnej školy na Petzvalovej č. 4 v Košiciach – Felix Košice na inšpiratívny podnet Krajského pamiatkového úradu Košice. Realizácia pod odborným vedením a v spolupráci s Východoslovenskou galériou so zapojením verejnosti pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022 v duchu udržateľnosti.

Lokalita: Petzvalova ul. č. 29, 31 (detské ihrisko), Košice (sídlisko Luník VIII)
Adresa: Petzvalova č. 29, 31 (detské ihrisko), Košice
Obec: Košice
Okres: Košice II
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Súkromná základná škola, Petzvalova 4, Košice (organizátor; + koordinátorka podujatia: Silvia Sokolová); Východoslovenská galéria, Košice; Krajský pamiatkový úrad Košice - PÚ SR (odborní garanti)
Kontakty:
https://felixkosice.edupage.org/
https://www.facebook.com/FelixKosice
-
Koordinátorka podujatia: Silvia Sokolová (Súkromná základná škola, Petzvalova 4, Košice)
silvia.sokolova@felixkosice.sk
0911 434 434