Nové poznatky z archeologického výskumu mesta

Dátum:
22.09.2022 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Cyklus prednášok O Trnave vo veži, zaujímavé prednášky o Trnave a nielen o histórii mesta
Popis:

Cyklus prednášok O Trnave vo veži, zaujímavé prednášky o Trnave a nielen o histórii mesta

Lokalita: Trnava, mestská veža
Adresa: Trojičné námestie 1
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Trnava, Zaži v Trnave
Kontakty:
www.trnava.sk
Mgr. Klára Ondrušová
klara.ondrusova@trnava.sk
+421905826111