Strategické riadenie krajiny a ochrana biodiverzity

Dátum:
28.09.2022 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prezentácia pozoruhodných enviromentálnych projektov Mesta Trnava
Popis:

Prezentácia pozoruhodných enviromentálnych projektov Mesta Trnava

Lokalita: Nádvorie, Malý Berlín
Adresa: Štefánikova 4, Trnava
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Trnava
Kontakty:
www.trnava.sk
Mgr. Klára Ondrušová
klara.ondrusova@trnava.sk
+421905826111