Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

Dátum:
28.09.2022 14:00 - 22:00
Stručná charakteristika: 31. ročník slávnostného odovzdávania výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021
Popis:

Redakcia a redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, udelia spoločne s vydavateľmi časopisu – Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky už po 31. raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti poznávania, ochrany a prezentácie nášho kultúrneho dedičstva. Výročné ceny za rok 2021 budú udelené v kategóriách: • Objav – nález – akvizícia • Expozícia – výstava • Publikácia • Obnova – adaptácia • Reštaurovanie • Audiovízia – multimédiá Podujatie je prístupné pre pozvaných hostí.

Lokalita: Skalica, Dom kultúry
Adresa: Námestie Slobody 14, 909 01
Obec: Skalica
Okres: Skalica
Kraj: Trnavský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad SR
Kontakty:
https://www.pamiatky.sk/publikacie-a-periodika/pamiatky-a-muzea-revue-pre-kulturne-dedicstvo
https://www.snm.sk/odborne-pracoviska/vydavatelstvo-snm/pamiatky-a-muzea
https://www.pamiatky.sk/publikacie-a-periodika/pamiatky-a-muzea-revue-pre-kulturne-dedic
https://www.facebook.com/PAMIATKYaMUZEA/
PÚ SR, Petronela Križanová, Vydavateľstvo SNM Renáta Holienčinová
petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk; renata.holiencinova@snm.sk
0904 674 098, 0907 432 855