Po stopách architektonickej moderny v Nitre

Dátum:
27.09.2022 17:00 - 19:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Štafetová prehliadka funkcionalizmom a neskorou modernou: ul. Boženy Němcovej - Kmeťkova ul. - ul. Fraňa Mojtu - areál SPU v Nitre
Popis:

pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu

Lokalita: mesto Nitra, zraz pred TIC Nitra
Adresa: Štefánikova tr. 1, Nitra
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Mesto Nitra
Kontakty:
www.nitra.eu
https://www.facebook.com/TuristickeinformacnecentrumNitra/
Alena Pivarčiová
pivarciova@msunitra.sk
0908471627