Komjatický kaštieľ, (ne)existujúci svedok doby

Dátum:
27.09.2022 16:00 - 16:45
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška spojená s prezentáciou fotografii a predmetov zachovaných z budovy kaštieľa.
Popis:

Prednáška bude venovaná histórii komjatického kašitieľa a stavu veľkostatku po vojne. Zameriame sa na jednotlivé šľachtické rody, ktoré kaštieľ obývali. Venovať sa budeme osudu kaštieľa aj prostrednictvom prepisov zo spomienkového rozprávania obyvateľov obce. Časť prednášky bude zameraná na historický kaštieľsky park, ktorý bol zrekonštruovaný v roku 2007.

Lokalita: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Adresa: M.R.Štefánika 58
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Kontakty:
muzeumnz.sk
:// https://www.facebook.com/MuzeumJanaThaina
Mgr. Mária Škrabáková
sekretariat@muzeumnz.sk
+421 35 6400032