Poznáš svoje mesto?

Dátum:
23.09.2020 09:00 - 10:30
22.09.2022 09:00 - 10:30
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Zážitkové poznávanie kultúrneho dedičstva mesta Rimavská Sobota
Popis:

Knižnica sa každoročne zapája do celoslovenského podujatia, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, cieľom ktorého je zvýšiť povedomie o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Slovenska a Európy. Tento rok čaká žiakov 1. stupňa ZŠ zábavné túlanie po meste Rimavská Sobota prostredníctvom, ktorého sa dozvedia zaujímavé fakty o minulosti i súčasnosti, spoznajú historické budovy, pamiatky a dozvedia sa o slávnych rodákoch mesta a okolia.

Lokalita: Hlavné námestie mesta Rimavská Sobota
Adresa: Hlavné námestie
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota-154965691290282/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010211