Rozprávky pre všetkých / Mesék mindenkinek

Dátum:
28.09.2022 12:00 - 13:00
Stručná charakteristika: Literárna hodina o rozprávkarovi Elekovi Benedekovi
Popis:

Literárna hodina v rámci DEKD a pri príležitosti Dňa maďarskej ľudovej rozprávky, témou ktorej budú rozprávky a Benedek Elek – maďarský rozprávkar a zberateľ ľudových rozprávok. Na záver literárnej hodiny si žiaci 1.stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským overia svoje vedomosti formou kvízu.

Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota-154965691290282/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010211