Literárne osobnosti Gemera

Dátum:
30.09.2022 11:00 - 12:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška o významných osobnostiach regiónu
Popis:

Región Gemer-Malohont je bohatý na významné osobnosti v dejinách slovenskej literatúry, ktorí sa na tomto území narodili, pôsobili, zomreli, alebo sa vo svojej literárnej činnosti venovali práve tomuto regiónu. Interaktívna prednáška o osobnostiach, ktoré sa historicky zapísali do dejín národa či regiónu zvyšuje kultúrnu gramotnosť účastníkov podujatia a kreatívnym spôsobom dopĺňa školský výučbový proces regionálnej výchovy. Podujatie s regionálnou tematikou je určené študentom stredných škôl.

Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota-154965691290282/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010211