Rodný môj kraj a ako ho poznám

Dátum:
30.09.2022 11:00 - 12:00
Stručná charakteristika: Zábavný kvíz o významných osobnostiach, kultúrnych a prírodných pamiatkach regiónu Gemer-Malohont
Popis:

Každý človek má svoj domov, kam sa môže vrátiť z potuliek po svete. V rámci Dní europskeho kultúrneho dedičstva sa uskutoční vedomostno - zábavný kvíz pre 2. stupeň ZŠ. Literárny kvíz bude prebiehať v 3 kolách. Žiaci si otestujú svoje vedomosti a zároveň získajú mnoho faktov v oblasti folklóru a tradícií, prírodných a kultúrnych pamiatok i významných osobností z rôznych odborov.

Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota-154965691290282/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010211