Búrame bariéry II.

Dátum:
22.09.2022 16:30 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Beseda Búrame bariéry II. - ako pokračovať v sprístupňované kultúrneho dedičstva, kultúrnej inštitúcie, pre rôzne typy znevýhodnených skupín. Aké majú potreby a ako ich vie NMG pomôcť naplniť.
Popis: Beseda Búrame bariéry II. - ako pokračovať v sprístupňované kultúrneho dedičstva, kultúrnej inštitúcie, pre rôzne typy znevýhodnených skupín. V prvej etape sa nám podarilo vďaka projektu Búrame bariéry, ktorého realizácia bola možná vďaka poskytnutej podpore z rozpočtu kapitoly Ministerstva kultúry SR a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, prispôsobiť naše priestory pre zdravotne znevýhodnené skupiny - primárne pre slabozrakých a nevidiacich, aby bola prehliadka našej stálej expozície pre nich príjemnejšia a plnohodnotnejšie. V projektoch sprístupňovania kultúrnej inštitúcie chceme pokračovať naďalej. Aké majú potreby a ako ich vie NMG pomôcť naplniť. Zároveň veríme, že realizáciou takýchto projektov prispejeme k pochopeniu-ako vnímajú svet ľudia s hendikepom. Zriaďovateľ NMG je Banskobystrický samosprávny kraj.
Lokalita: Novohradské múzeum a galéria
Adresa: Námestie Kubínyiho 38/3
Obec: Lučenec
Okres: Lučenec
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria
Kontakty:
www.nmg.sk
https://www.facebook.com/nmaglc
Diana Lajzová
lajzova@nmg.sk
0940 658 713