Čo mi o mojej obci (meste či dedine) hovorí jej architektúra a urbanizmus a môžem to ako občan ovplyvňovať?

Dátum:
21.09.2022 10:00 - 12:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška s emeritným sociológom Sociologického ústavu SAV Mgr. Ľubomírom Falťanom, CSc.je určená pre študentov stredných škôl, ktorým priblíži architektúru, dôležitosť udržateľnosti kultúrnych pamiatok z pohľadu sociológie.
Popis:

Prednáška s emeritným sociológom Sociologického ústavu SAV Mgr. Ľubomírom Falťanom, CSc.je
určená pre študentov stredných škôl, ktorým priblíži architektúru, dôležitosť udržateľnosti kultúrnych
pamiatok z pohľadu sociológie.

Lokalita: Novohradská knižnica Lučenec
Adresa: J. Kármana 2/2, 984 01
Obec: Lučenec
Okres: Lučenec
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Novohradská knižnica
Kontakty:
https://www.nklc.sk/
PhDr. Mgr. Daša Filčíková
d.filcikova@nklc.sk
+421 47/4513238