Historky - Cechy a remeslá v Kremnici

Dátum:
27.09.2022 15:00 - 16:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: prednáška historika Daniela Haas Kianičku o živote remeselníkov v Kremnici
Popis: Dejiny remeselnej výroby v našom meste. Prednáška sa uskutoční v čitárni knižnice.
Lokalita: Knižnica Jána Kollára
Adresa: Štefánikovo nám. 33/40
Obec: Kremnica
Okres: Žiar nad Hronom
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Jána Kollára
Kontakty:
https://www.kjkk.sk/
Lucia Fronková
lucia.fronkova@kjkk.sk
045/6742063