Ako obnoviť a zhotoviť slamené strechu

Dátum:
25.09.2022 10:00 - 16:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Naučíme Vás nielen teoretické ale i praktické základy tradičnej stavebnej technológie budovania slamených striech. Ponúkame Vám možnosť vyskúšať si naučené poznatky na konkrétnej lokalite v obci Bartošova Lehôtka.
Popis: Pracovný workshop je súčasťou projektu: Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu – teoretické i praktické základy budovania slamených striech na Slovensku IX. Workshop je určený všetkým záujemcom o túto tradičnú stavebnú technológiu - odborníkom, správcom a vlastníkom objektov so slamenými strechami, študentom i komerčným subjektom fungujúcim v sektore stavebníctva a tradičnej architektúry. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva budete mať možnosť naučiť sa viazať slamené došky a nazrieť aj do interiéru Národnej kultúrnej pamiatky - roľníckeho domu Jána Baláža v obci Bartošova Lehôtka, ktorý je aj jedným z posledných domov so slamenou strechou v tomto regióne. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa celého workshopu (od 23.-25.9.2022), napíšte nám na adresu nt@nt.sk
Lokalita: NKP - roľnícky dom Jána Baláža
Adresa: Bartošova Lehôtka 10, 967 01 Bartošova Lehôtka
Obec: Bartošova Lehôtka/Kremnica
Okres: Žiar nad Hronom
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Národný Trust n.o.
Kontakty:
www.nt.sk
https://www.facebook.com/NarodnyTrust
Michaela Kubíková
kubikova@nt.sk
0907296724