Akvizície Pohronského múzea

Dátum:
29.09.2022 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška je venovaná tomu, čo v múzeu máme. Je o predmetoch, ktoré sme nadobudli usilovnou činnosťou zamestnancov múzea. Pochádzajú z najrozličnejších zdrojov. Účastníkom vysvetlíme celý proces nadobúdania zbierkových predmetov.
Popis: Prednáška je venovaná tomu, čo v múzeu máme. Je o predmetoch, ktoré sme nadobudli usilovnou činnosťou zamestnancov múzea. Pochádzajú z najrozličnejších zdrojov. Účastníkom vysvetlíme celý proces nadobúdania zbierkových predmetov.
Lokalita: Pohronské múzeum
Adresa: Bernolákova 20/2
Obec: Nová Baňa
Okres: Žarnovica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Pohronské múzeum
Kontakty:
www.pohronskemuzeum.sk
https://www.facebook.com/novabanamuzeum
Jana Potocká
pohronskemuzeum@gmail.com
0911780880