Kostol sv. Kataríny

Dátum:
23.09.2022 18:15 - 21:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: História a premeny Kostola sv. Kataríny v Handlovej v historických súvislostiach s premenou Handlovej a jej osídlením
Popis:

Prednáška o historických premenách a architektonickom vývoji kostola spojená s návštevou veže kostola s úžasnou vyhliadkou.

Lokalita: Handlová Kostol sv. Kataríny
Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Handlová, Námestie baníkov 23/21 972 51 Handlová
Obec: Handlová
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Trenčín, prac. Prievidza
Kontakty:
https://www.pamiatky.sk/
https://www.facebook.com/pamiatkovyurad
Mgr. Ing. J. Oswaldová
jana.oswaldova@pamiatky.gov.sk